Начало   »   За фирмата
За фирмата
Ай Ен Ес Би България ЕООД е изключителен представител на гръцкия корабен регистър International Naval Surveys Bureau (INSB) на територията на България и Румъния.

Тя е регистрирана на 10 Април 2003 в гр. Бургас от г-н Христо Бихлюмов - главен механик с 38 годишен стаж в морския бизнес, в продължение на дългогодишното му сътрудничество (от 1993 год.) с INSB като сървейор. Фирмата има като основна цел - класификационна дейност.

Ай Ен Ес Би България ЕООД извършва прегледи на кораби и издава сертификати в съответствие с действащите морски международни конвенции на базата на двустранен договор с INSB Гърция.

Ай Ен Ес Би България ЕООД извършва наблюдение на новостроящи се кораби.

Ай Ен Ес Би България ЕООД извършва прегледи и одобрение на проекти и чертежи на кораби, лодки, катери и всякакви други плавателни средства, condition and evaluation surveys.

Какво е класификационна организация?

Класификационна организация е независима организация, която предлага на корабособственици, корабостроители или застрахователи технически услуги на кораби в съответствие със собствените си правила и действащите международни конвенции.

Накратко основната дейност на Класификационната организация е да извършва прегледи, с които да обезпечи сигурността на кораба, запазване на човешкия живот на море и да запази чисти морските пространства.

Класификационната организация не проектира, строи, притежава, менажира, чартира, ремонтира, финансира или застрахова кораби.

Има около 50 организации по света, които предлагат класификационни услуги. Най-известни и първокласни са организациите-членове на IACS.

Ай Ен Ес Би България ЕООД предлага на корабособствениците предимствата от класифициране на техните кораби от класификационна организация, която въпреки че не е член на IACS е достатъчно надеждна по отношение на основната дейност.


Ай Ен Ес Би България ЕООД е желан партньор на много български и чуждестранни клиенти. Персоналът се състои от високо квалифицирани и опитни специалисти.

Ай Ен Ес Би България ЕООД е сертифицирана по изискванията на международния стандарт
ISO 9001:2015.


За проверка статуса на актуалния сертификат на фирмата, можете да последвате следния линк към директорията на SGS, в която по име на фирмата (INSB Bulgaria), можете да проверите статуса на фирмата http://www.sgs.bg/bg-bg/certified-clients-and-products/certified-client-directory